STAR ANA SAYFA - 25 Temmuz 2014 Cuma

Dünya Kadınlar Günü için Kutlama Mesajları !

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Gaziantep Valisi Erdal Ata bir mesaj yayınladı.
Dünya Kadınlar Günü için Kutlama Mesajları !
Gaziantep Valisi Erdal Ata 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajında, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”, kadınlarımızın toplumda layık oldukları saygınlığı kazanması, sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik haklarını tam ve etkin şekilde kullanmaları, karşılaştıkları sorunların gündeme getirilerek çözülmesi açısından önemlidir.

Çağdaş toplumların en önemli özeliklerinden birisi demokrasi kültürünün yerleşmesi, insan hak ve hürriyetlerinin özgürce kullanılması ve her alanda kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasıdır.

Bizim toplum ve aile hayatımızda kadının yeri çok önemlidir. Zira, bir çocuğun yetişmesinde en fazla emek harcayan ve toplumu şekillendiren kadındır. Bu nedenle kadınların toplumda hak ettikleri yeri alması ve yasaların verdiği hakları layıkıyla kullanabilmeleri çok önemlidir.

Ülkemizde kadın haklarının tarihine baktığımız zaman, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ileri görüşlülüğü sayesinde kadınların, yaşamın her alanına erkeklerle eşit şartlarda girmesini sağlayacak yasal düzenlemeler yapılmış ve dünyadaki birçok ülkeden önce ülkemizde yaşama geçirilmiştir.

Türk kadını, özellikle Cumhuriyetimizin ilanıyla birlikte elde ettiği kazanımlarla siyaset, eğitim, yönetim, sanat, kültür, spor, sanayi, ticaret ve benzeri birçok alanda büyük başarılar elde ederek, ülkemiz adına her zaman gurur kaynağı olmuştur.

Kadınların toplumsal hayatla bütünleşmeleri, toplumun işleyişine, gelişmesine ve ilerlemesine daha etkin bir şekilde katkıda bulunmaları, eğitim seviyelerinin yükseltilmesi, ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları, sosyal güvencelerinin sağlanması, hukuki sorunlarının çözüme kavuşturulması, sosyal, kültürel ve siyasi alanlarda daha çok söz sahibi olmaları için, herkesin üzerine düşen görevi eksiksiz olarak yerine getirmesi gerekir.

Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Atatürk; “Bir toplum aynı gayeye bütün kadınları ve erkekleriyle beraber yürümezse ilerlemesine ve medenileşmesine teknik bakımdan imkân, ilmi bakımdan da ihtimal yoktur.” sözleri ile modern Türkiye’yi kurma çabalarımızda, kadın-erkek eşitliğinin önemini en güzel şekilde ifade etmiştir.

Bu nedenle, geleceğin çağdaş Türkiye’sini kurma çabalarımıza, kadınlarımızın kendi sorunlarına sahip çıkarak, yaratıcı güçlerini ortaya koyarak ve daha iyi bir yaşam düzeyine ulaşmak için çaba göstererek, destek vermeleri gerekir.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, kadınların toplumda layık olduğu yeri yalnız bir gün değil her gün alması ve hak ettikleri saygınlığı kazanmalarını diliyor, tüm kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum. dedi.